konzu-srls-machine-tools-trade.png

Transport och logistik

Konzu srls använder sig av de bästa specialisterna inom logistiksektorn för lyft- och hanteringssystem och maskiner för att erbjuda en service riktad till de mest olika önskemålen, ett brett utbud av lösningar tack vare en stor flotta med moderna och effektiva fordon, lager för lagring , kranbilar och lyftare, lastning och lossning av gods, från enstaka pallar till industrianläggningar, containeruppsättning, teknisk dokumentation, transport genom hela Italien, genomförandehastighet och garanterad säkerhet.

trasporto e logistica.jpg
trasporto e logistica.jpg
trasporto e logistica
trasporti 3 .jpg
trasporti e logistica